Send oss en forespørsel

Andre produkter og tjenester

Innbruddsalarm- og brannvarslingsanlegg, nødlysanlegg, kameraovervåkning, porttelefon, adgangskontrollsystemer og internkontroll er bare noen av de produktene og tjenestene vi kan bistå med.

Innbruddsalarm, adgangskontroll og brannalarmanlegg

Alarmanlegg og adgangskontroll øker sikkerheten i din bedrift bedrifter. Elpros AS innehar Sentral godkjenning for ansvarsrett som prosjekterende  i tiltaksklasse 2 og utførende i tiltaksklasse 3, og vi samarbeider med en rekke leverandører innenfor dette feltet. I dag finnes det mange gode alarmsystemer på markedet. Vi hjelper deg med å velge løsningene som best mulig sikrer dine lokaler mot brann og innbrudd.

Nødlysanlegg (ledelys og markeringslys)

I næringseiendommer, offentlige bygg, hoteller og større boligbygg er det ofte krav til nødlysanlegg og det er viktig at dette fungerer i alle nødsituasjoner. Elpros AS utfører både prosjektering og installasjon av slike anlegg. Vi bistår også med nødvendig kontroll og funksjonstest av eksisterende nødlysanlegg, noe som ofte integreres i en avtale om internkontroll. Elpros AS har sentral godkjenning som prosjekterende av nødlysanlegg i tiltaksklasse 2 og utførende i tiltaksklasse 3.

Tele og data (ekomnett)

Elpros AS er totalleverandør av tjenester innenfor spredenett for tele og data, og vi både planlegger, prosjekterer og installerer komplette løsninger. Elpros har nødvendig autorisasjon for installasjon og vedlikehold av ekomnett. Se en oversikt over alle våre autorisasjoner.

Porttelefon

Våre elektrikere kan utføre service på, bytte eksisterende anlegg, samt levere flere typer porttelefonanlegg til både bolig, borettslag og næring, hvor fellestrekkene for vår leveranse er kvalitet og pålitelighet. Vi har kompetanse på levering av enkle løsninger med 2 apparater og større digitale løsninger med flere bruker, både med og uten monitor.

Internkontroll

Hvis du besitter næringseiendom, er du underlagt internkontrollforskriften. Den innebærer at du har et system for dokumentasjon og vedlikehold av eiendommen. Blant annet skal brann og nødlysanlegg kontrolleres årlig. I noen anlegg er det også krav om termografering. Vi kan ta oss av hele denne jobben for deg. Vi har komplette løsninger for kontroll og utbedring av avvik. På denne måten kan du være trygg på at internkontrollen blir ivaretatt på en trygg og god måte. Vi utfører også elsjek /  elkontroll for din bedrift.