Autorisasjoner og godkjenningerEkomnettautorisasjon

Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven. Autorisasjonen erstatter tidligere benyttede autorisasjoner som teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA).

Godkjent for ansvarsrett (2019)

Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet, kvalitetssikringsrutiner og at de har betalt skatter og avgifter. Elpros har godkjenning innenfor følgende godkjenningsområder:

  • Prosjekterende: Brannalarmanlegg (tiltaksklasse 2)
  • Prosjekterende: Ledesystem (tiltaksklasse 2)
  • Utførende: Installasjon av brannalarmanlegg (tiltaksklasse 3)
  • Utførende: Installasjon av ledesystem (tiltaksklasse 3)

Godkjent lærebedrift

Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave.

Achilles JQS Qualified

Achilles sørger for kvalifisert, forståelig og oppdatert informasjon som bidrar til at innkjøpere kan ta bedre beslutninger, og som gir leverandører muligheten til å bli identifisert og plukket ut av de rette innkjøperne. Elpros er registrert selskap med leverandør-ID: 118728.

StartBANK

StartBANK er et felles leverandørregister og bransjenettverk for bygg og anlegg samt forvaltning av eiendom. Elpros sin StartBANK-Id er 148613.

NELFO

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.

Opplæringskontoret for elektrofag

Opplæringskontoret for Elektrofag har som formål å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, samt bidra med god faglig kvalitet over opplæringen. Elpros er medlem av EFONT (Elektrofagenes Opplæringskontor i Nord-Trøndelag).

Andre autorisasjoner/sertifiseringer

Elpros AS har NEMKO-sertifiser personell innenfor termografering og elkontroll næring og bolig med landbruk. Godkjenningsområdene er "Elektrotermografi iht. NEK405-1", "405-2 Elkontroll bolig iht. NEK405-2" og "Elkontroll Næring iht. NEK405-3".