Send oss en forespørsel

Nybygg og utvidelse

Har du planer om ombygging av fjøs eller etablering av ny driftsbygning? Vi i Elpros har god kjennskap til hvilke utfordrende miljø det kan være i slike bygninger, og hvilke strenge krav det stilles til det elektriske anlegget.

Ved planlegging, prosjektering og installasjon av elektriske anlegg i driftsbygninger er det på grunn av ytre påvirkning viktig å dele bygget i en «normal sone», der det kan brukes vanlig elektromateriell, og en «krevende sone» der det må brukes spesial-tilpasset materiell. Det må også skilles mellom maskiner og utstyr på den ene siden og installasjoner på den andre siden.

I de siste årene har korrosjon og tæring dukket opp som en utfordring i enkelte norske fjøs. Flere gårdsbruk har blant annet meldt om kraftige rustangrep allerede et år etter at installasjon var ferdigstilt. Rusten skyldes sammenblanding av metaller med ulik galvanisk spenning, særlig i tilknytning til jordingsanlegget. Vi i Elpros har den nødvendige kunnskapen som skal til for at slikt ikke skal oppstå i din driftsbygning.

I 2020 kom en oppdatert spesifikasjon “NEK 400 landbruk:2020” som omhandler installasjon i driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen. Vi prosjekterer prosjekterer og bygger elektriske anlegg med dokumentasjon i henhold til gjeldende normer, lover og forskrifter. Vårt sertifiserte personell kan også sørge for årlige servicekontroller og videre internkontroll når bygget tas i bruk. Les mer om elkontroll landbruk og brannvarsling landbruk.