Send oss en forespørsel

El-sjekk i bolig og hytte

Boligeiere er ikke pliktig til å gjennomføre en kontroll av det elektriske anlegget, men han har ansvar for at anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand. En el-sjekk av ditt elektriske anlegg, er en gjennomgang av det elektriske anlegget for å sjekke om det elektriske utstyret er sikkert å bruke, og å avdekke farlige mangler som kan føre til strømgjennomgang og brannfare.

Sikkerheten i ditt hjem er ditt ansvar!

Et el-anlegg varer ikke evig og mange elektriske anlegg har et stort behov for utbedring i form av service, vedlikehold og utbedringer. Det er boligeier som er ansvarlig for det elektriske anlegget, men eier har ofte lite kunnskap om eget elektriske anlegg. Våre sertifiserte kontrollører har oppdatert kunnskap, og vil i tillegg til å utføre kontrollen informere deg som boligeier om potensiell fare. Hos Elpros tilbys det rimelige og effektive kontroller, gjennom el-sjekk med fast pris.

Sertifisert el-sjekk/elkontroll

El-sjekk går også under navnet brannforebyggende elkontroll bolig, og må ikke forveksles med standard kontroller utført av ikke-autoriserte elektrofirma. Forsikringsselskapene vil ofte oppfordre sine private kunder til å gjennomføre el-kontroll. De krever at kontrollørene og foretakene skal være godkjent etter normserien NEK 405.

For privatpersoner anbefales det en elkontroll eller et ettersyn av det elektriske anlegget i bolig/hytte utført minimum hvert 5. år, og da av en sertifisert kontrollør. På eldre elektriske anlegg er dette spesielt viktig og en el-sjekk bør gjennomføres minimum hvert 5. år.

Du kan spare penger med en kontroll av anlegget

Branner forårsaket av feil i utstyr eller feil bruk av elektrisk utstyr, utgjør en betydelig andel av bygningsbrannene i Norge. Dersom en el-sjekk avdekker potensielle feil og mangler kan menneskeliv og betydelige verdier spares. Mange forsikringsselskaper gir også gode rabatter dersom en sertifisert el-kontrollør har gjennomført en el-sjekk/elkontroll.

Branner skjer i et betydelig omfang hele døgnet, men de fleste branner i boliger oppstår på ettermiddagen, når folk kommer hjem for å lage mat på komfyren og bruker elektriske apparater. Videre skjer det flere branner i de kaldeste månedene i året. Les brannstatistikken for 2019 hos DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Hva kan du selv gjøre for å sikre deg bedre mot skader og ulykker?

  • Bytt ut skjøteledninger med fastmonterte stikkontakter
  • Se etter skader og misfarginger på brytere, stikkontakter og ledninger
  • Kontakt elektriker dersom du har sikringer som ryker ofte (tegn på overbelastning)
  • Ikke benytt frittstående varmeovner og løse lamper og på barnerom eller i rom med løse dyr.
  • Ikke bruk elektriske ovner til å tørke tøy på.
  • Slå av stekeplater/komfyr etter bruk og installer komfyrvakt dersom du ikke har dette
  • Benytt deg av vår fastpris på installasjon av 9-veis stikk og ny komfyrvakt)

Brannforebyggende elkontroll bolig – hva innebærer dette?

Ved en brannforebyggende elkontroll bolig (el-sjekk) vil en av våre sertifiserte kontrollører gjennomføre en systematisk stikkprøvekontroll av ditt elektriske anlegg. En slik kontroll varer normalt i 30 – 60 minutter. Vi ser da på anleggets forfatning, heriblant sikringsskap, jordingsanlegg, brytere, stikkontakter, lamper og andre sentrale komponenter i ditt elektriske anlegg. Kontrollen er et verdifullt sikkerhetstiltak for å vurdere om anlegget ditt er i forskriftsmessig god forfatning. Hvis kontrollør avdekker feil, mangler og utstyr med behov for utbedring, så anmerker vi dette i vår rapport.

Les mer om elsjekk og se film av en typisk kontroll av det elektriske anlegget.