Send oss en forespørsel

Solcelle i landbruket

Solcelle i landbruket

Vi i Elpros er en totalleverandør av solcelleanlegg, og vi ivaretar prosjektering, leverer av utstyr, montering og installasjon. Med Elpros som leverandør får du som kunde et “nøkkelferdig” anlegg. Dersom du ønsker og har anledning er det fullt mulig å foreta enkelte deler av arbeidet selv, slik at den totale kostnaden blir redusert.

For landbruket er det hovedsakelig 3 støtteordninger man kan søke gjennom for å få støtte til solceller og batterisystemer. Vi bistår deg som kunde med å finne den mest økonomiske løsningen for din eiendom, samt bistår med søknadsprosessen i forbindelse med de forskjellige støtteordningene.

1. ENOVA

  • Hvis det er snakk om teknologiske nyvinninger kan Enova støtte solcelleanlegg på driftsbygninger. Måten man søker på er å kontakte Enova per mail med en prosjektskisse. Utover det gir ikke Enova støtte til solcelleanlegg på næringsbygg.
  • For solcelleanlegg på privatboliger og fritidsboliger tilknyttet gården kan det imidlertid søkes støtte gjennom den rettighetsbaserte ordningen «Elproduksjon». Selve installasjonen gir 10.000 kroner i fast støtte. Resten av støtten er avhengig av størrelsen på anlegget, da det gis 1250 kroner per kW installert effekt opp til 15 kW.

2. INNOVASJON NORGE

  • Gir støtte der solcelleanlegg nyttes til næringsformål på landbrukseiendommen (gårdsvarme, veksthus, kjøling)
  • Ikke garantert å få støtte, må vise til en internrente på 4 %
  • Kan støtte med inntil 35 % og maks. kr. 1 000 000, men normalområdet er 20-25 %
  • Det må monteres energimåler og dokumenteres at eiendommen har avgiftspliktig omsetning
  • Behovet for energi må dokumenteres
  • En forbruks- og produksjonsprofil på anlegget som viser at produksjonen går til å dekke eget forbruk i næring må legges ved

3. KOMMUNESTØTTE (kan ikke alltid kombineres med Enova)

  • Flere kommuner har også ordninger hvor bønder kan søke støtte til solcelleanlegg. F.eks. gjennom Oslo Kommune sin ordning “Tilskudd til solceller”, kan gårder som ikke er kommunalt eller statlig eid søke om støtte. Hør med din kommune om det finnes en slik tilskuddsordning.
TA KONTAKT!

TA KONTAKT!

Jan Inge Haug

Mobil: 957 22 280

E-post: jan.inge.haug@elpros.no