Den 1. mars 2021 ble en liten milepæl for oss i Elpros, for da ble vi for første gang siden etableringen over 10 ansatte. I tillegg til at vi er fornøyd med at vi har blitt flere, er vi veldig stolt over både sammensetningen og den kompetansen som er hos de som nå er ansatt i selskapet. Dette lover bra!

Se på denne siden dersom du er en elektriker på jakt etter ny jobb.