Koronainformasjon

Vi er opptatt av at du som kunde får en god og sikker opplevelse av våre tjenester. Våre medarbeidere er friske, hvis ikke skal de ikke være på jobb. Er det mistanke om smitte, kommer vi ikke på besøk.

Nelfo har laget en digital folder med informasjon til deg som kunde, og denne folderen inneholder informasjon om hvordan vi i Elpros og du som kunde skal få en tryggest mulig hverdag.

Koronainformasjon NELFO