Send oss en forespørsel

Oppgradering av sikringsskap

Sikringsskapet kan sammenlignes med husets elektriske hjerte. Ved rehabilitering av et sikringsskap kan du trolig slippe unna med 10-12.000 kroner, komponenter og arbeid inkludert. Man trenger ikke nødvendigvis ikke å skifte hele skapet, men husk at arbeidene må gjøres av fagfolk. Ved rehabilitering av sikringsskap fjernes de gamle skrusikringene og erstattes med automatiske sikringer med jordfeilmodul.

Oppgradering av sikringsskap gir økt trygghet

Er ditt sikringsskap modent for rehabilitering? Utdaterte sikringsskap med gamle skrusikringer kan være farlige, så det er viktig at “husets elektriske hjerte” fungerer som det skal på en trygg måte. Jordfeil, kortslutning og overbelastning i gamle sikringsskap er forhold som kan utvikle seg til brann, og det kan unngås ved å gjennomføre en oppgradering av sikringsskap.

Andre oppgraderingsmuligheter

OVERSPENNINGSVERN

Overspenningsvern er påbudt i alle nye boliger, men det er ikke påbudt ved oppgradering av sikringsskap. Skadelige overspenninger oppstår som følge av blant annet lynnedslag, og kan føre til brann, samt redusert levetid og skader på elektronikk. Når det foretas en oppgradering av sikringsskapet så anbefaler vi alle våre kunder å investere i et overspenningsvern samtidig.

NY HOVEDSIKRING

Dersom det ikke er montert hovedsikring i sikringsskapet, så anbefaler vi dette. Dersom eksisterende hovedsikring i skapet er av gammel type, kan det vurderes å bytte denne til en ny og moderne sikring.

KOMFYRVAKT SAMTIDIG MED OPPGRADERING AV SIKRINGSSKAPET

Altfor mange boligbranner starter på komfyren på grunn av tørrkoking eller tørrsteking ved matlaging. Med komfyrvakt slår komfyren seg av før temperaturen på kokeplatene blir så høy at situasjonen blir farlig. Har du en bolig som er nyere enn juli 2010, eller gjøres det endringer på komfyrkursen ved oppussing, er komfyrvakt påbudt. Vi kan i forbindelse med oppgradering av sikringsskap sette inn en tavlemontert komfyrvakt. Denne bryter strømmen når den trådløses sensoren vi monterer over komfyren registrerer fare for brann. Se vår faste lave elektrikerpakke på montering av ny komfyrvakt.

OVERBELASTEDE KURSER

De gamle skrusikringer gjorde det mulig å overbelaste kursene i huset, noe som ikke går med nye sikringer (jordfeilautomater). Derfor vil det ofte være nødvendig å legge inn noen nye kurser i forbindelse med at man oppgraderer sikringsskapet.

I alle nye hus er det nå krav om egen kurs til faste installasjoner som stekeovn, varmtvannsbereder, vaskemaskin, tørketrommel, komfyr og oppvaskmaskin. Dette var ikke normalt tidligere, men noen ganger kan det være lagt frem separate kabler. Da vil splitting fra en  eksisterende kurs til to eller flere kurser lett la seg gjøre. Ta kontakt med oss i forkant av arbeidene, dersom det er ønskelig at vi sjekker mulighetene for splitting av kurs, eller eventuelt fremlegg av nye kurser.

SMARTE SIKRINGER (ELKO ENERGY)

Smarte sikringer (for eksempel ELKO Energy) er et system som gir deg full oversikt over energiforbruket i boligen, ved at strømforbruket på hver enkelt kurs blir målt. Du kan da se og overvåke alt fra en egen app på nettbrett eller mobiltelefon. Du kan også sette forbruksgrenser og få varslinger. Les mer om ELKO Energy på denne siden.

Smarte sikringsskap med ELKO Energy
ELKO Energy kan benyttes i både nye og gamle sikringsskap