Send oss en forespørsel

Brannvarsling i landbruket – årskontroll og installasjon

Ved en brann er de første minuttene kritiske, og et brannalarmanlegg fra Elpros vil varsle deg tidlig nok til at du fremdeles har mulighet til å handle. Brannvarsling er en god investering i trygghet for deg og dine.

Brannvarsling i landbruket – årskontroll og installasjon

Brannvarsling for landbruket

Når vi leverer brannvarsling i landbruket benytter vi i hovedsak brannalarmanlegg fra den norske produsenten Elotec (hjemmeside). Aspirasjonsdetektorer er Elotec sitt hovedfelt og gjennom mer enn 60 000 solgte enheter i landbruk og andre utfordrende miljøer har de opparbeidet seg et unikt erfaringsgrunnlag. De har produkter som er tilpasset de tøffe miljøene som finnes på en landbrukseiendom. I tillegg til at det gir en økt sikkerhet for deg og dine, vil et godkjent brannvarslingsanlegg ofte gi betydelige rabatter på forsikringen. Elpros er autorisert i prosjektering, montering, idriftsettelse og service på Elotec brannvarslingsanlegg. Vi benytter også Elotec i næringsbygg, og ved komplekse anlegg så skreddersyr vi en løsning for deg i samarbeid med leverandør.

Aspirasjonsdetektorene fra Elotec kan monteres alene, kobles opp mot en GSM-varsler eller knyttes sammen med et større varslingsanlegg med sentral. Aspirasjonsdetektorene er laget slik at man selv kan utføres enkel egenkontroll og skifte av filter.

Om du kun er på jakt etter en bra boligalarm, kan du se noen av våre trådløse pakker på denne siden.

Myndighetskrav brannvarsling og kontroll av det elektriske anlegget

I “Forskrift om velferd for produksjonsdyr” er det stilt krav til blant annet brannsikring og brannvarsling. Mattilsynet stiller også krav, og her er kravet at det skal gjennomføres faglig kontroll av elektriske anlegg minimum hvert tredje år. Brannvarslingsanlegg skal ettersees og prøves jevnlig (årlig).

Les mer om elkontroll i landbruket på denne siden.

Årskontroll på Elotec brannalarmanlegg

Mange forsikringsselskap stiller krav om at det skal inngås en servicekontrakt (årskontroll) mellom godkjenningsinnehaver for brannalarmsystemet og eier av bygningsmassen. En årskontroll på brannalarmanlegget skal gjennomføres minimum en gang per år.

Elpros innehar nødvendige godkjenninger og kan sørge for at kravene i forhold til årlig service blir tilfredsstilt. Flere av våre ansatte er sertifisert av Elotec til å gjennomføre årskontroll på deres brannvarslingsanlegg, og vi kan sørge for rask respons ved behov for service ut over dette.

Nyttige adresser om brannvarsling i landbruket:

Her er noen relevante og nyttige adresser til veiledninger og krav som stilles i forbindelse med brannsikring tilknyttet gårdsbruk, driftsbygninger og husdyrhold.

Våre sertifiserte medarbeidere!

Tom Andre Simonsen

Mobil: 466 87 004

E-post: tom.andre.simonsen@elpros.no

ELLER

Oskar Nonstad

Mobil: 988 87 331

E-post: oskar.nonstad@elpros.no