Behov for elektriker i Snåsa

Har du behov for elektriker i Snåsa, et byggeprosjekt eller du skal pusse opp og har behov for elektriker, så bistår vi gjerne med våre tjenester. Vi har en svært stabil stab av erfarne elektriker, og legger stor vekt på at de holder seg faglig oppdatert. Vi har enkelte oppdrag på Snåsa, og tar gjerne på oss flere serviceoppdrag. Vi har elektrikere med velutstyrt servicebiler som er klare for å gjennomføre rasjonelle og effektive oppdrag.

Våre elektrikere kan utfører de fleste oppdrag innen elektrikerarbeid, tele- og data, prosjektering og internkontroll. Vi i Elpros ønsker å levere høy kvalitet i alle deler av prosessen, slik at du som elektriker-kunde i Snåsa skal bli 100 % fornøyd.

Brannvarsling Snåsa

Vi leverer brannvarslingsanlegg til både privat, landbruk og bedrift, og vi tilbyr vi tilbyr både trådløse og kablede anlegg, samt aspirasjonsanlegg i driftsbygninger. Dersom du er landbrukskunde og har behov for årskontroll, service eller utvidelse av eksisterende anlegg kan du lese nærmere om dette på vår side Brannvarsling i landbruk.

Brannforebyggende elkontroll/el-sjekk i Snåsa

Ved en (el-sjekk) vil en av våre sertifiserte kontrollører gjennomføre en stikkprøvekontroll av ditt elektriske anlegg. De ser på anleggets forfatning, heriblant brytere, stikkontakter, lamper, sikringsskap og andre sentrale komponenter i det elektriske anlegg. Kontrollen er et viktig sikkerhetstiltak for å sjekke om anlegget ditt er i forskriftsmessig god forfatning. Hvis vår kontrollør avdekker feil, mangler og utstyr som har behov for utbedring, vil dette fremgå av vår rapport. Mer om el-sjekk i bolig og hytte finner du på denne siden.

Nyttige adresser om brannvarsling i landbruket

Her er noen relevante og nyttige adresser til veiledninger og krav som stilles i forbindelse med brannsikring tilknyttet gårdsbruk, driftsbygninger og husdyrhold.

 

Elektriker Steinkjer, Snåsa, Verdal, Inderøy og Levanger