Gamle skrusikringene er upålitelige, har en del svakheter knyttet til overbelastning og er mer utsatt for branntilløp. Vi har gunstige priser på bytte av sikringsskap, og selv om sikringene er gamle, så trenger du nødvendigvis ikke å bytte selve sikringsskapet.

Ta kontakt for tilbud »